upphandling
Vi har i dagarna fått meddelandet från Adda fd. SKL Kommentus att vi har blivit godkända för att leverera sandrening till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Tilldelning sker via upphandlingen Park- och lekutrustning 2021. Avtalsstart 1 nov. 2022.

Sedan tidigare levererar vi våtrengöring av konstgräs också.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner