Miljötänk

FOKUS MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Mikroplaster Grafisk bild
FILTER FÖR TVÄTTVATTEN FRÅN KONSTGRÄS

99,996 % AV MIKROPLASTERNA FILTRERAS BORT

Undersökningar visar att en stor del mikroplaster från konstgräsplanerna når naturen via dag- och dräneringsvatten. Genom en våtrengöring binds däremot dessa partiklar av tvättvattnet, och i samma arbetsmoment sugs smutsvattnet upp. Från vattentanken leds tvättvattnet över till ett filtersystem specialbyggt och optimerat för just detta ändamål. Uttaget av smuts och partiklar från konstgräsplanen sker från början till slut under kontrollerade former.

Tvättvattnet filteras genom 7 olika steg och mikroplaster, tungmetaller, bakterier och PAHer reduceras kraftigt. Därefter kan det renade tvättvattnet släppas ut i avloppet.

Sandrening

Koldioxidavtryck

Modernt miljötänk innebär att ta vara på och underhålla den befintliga sanden. Att välja sandrening visar på ansvarstagande för både miljön och ekonomin.

Ett sandbyte genererar 97 % mer koldioxidutsläpp jämfört med sandrening av samma yta, redan vid så kort transportsträcka som 2 mil. Med i beräkningen är inte återställande av eventuellt förstörda grönytor runt lekplatsen i samband med urgrävning av sand. Sand är dessutom en ändlig resurs, därför gäller det att ta vara på den sand vi har.

Miljö, Carbon Footprint

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION ELLER OFFERT

Du kan lätt komma i kontakt med oss genom att fylla i formuläret.
Vi kontaktar dig inom det snaraste.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner