PROFESSIONELL RENGÖRING AV SPORT- OCH LEKYTOR

Sandrening

Marknadsledande inom sandrening i Europa sedan 40 år, en miljövänlig metod som är vetenskapligt testad av TÜV.

”Vi har ett flerårsavtal med Sandmaster. Därmed vet vi att våra lekplatser blir regelbundet renade och barnen har rena och säkra lekplatser.”
– Kommunalt bostadsbolag i Stockholms län

Ytor som kan renas

Med våra maskiner rengör vi sand på en mängd olika platser.

Z

Lekplats

Lekplats
Z

Strand

Strand
Z

Beachvolleyplan

Beachvolleyplan
Z

Beachvolleybollhall

Beachvolleybollhall
Z

Längdhoppningsgrop

Längdhoppningsgrop
Z

Rasthage

Rasthage
Sandrening om Sandmaster
MILJÖVÄNLIGT UNDERHÅLL

RENING AV SANDYTOR

Vår reningsmetod är vetenskapligt testad och belagd av TÜV.  Maskinen utför en bio-mekanisk rening som också luftar sanden. De djupare sandlagren syresätts och den bakteriella balansen återställs och bl.a. tillväxten av dålig lukt förebyggs. En process som bevisats fortsätta lång tid efter att sandrening har gjorts.

MASKINER MED TYSK KVALITET

KOSTNADSSEFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG METOD

Sand är en ändlig resurs. Ett modernt miljötänk innebär att ta vara på och underhålla den befintliga sanden. Att välja sandrening visar på ett ansvarstagande för både miljön och ekonomin.

Sandrening innebär att material med en storlek på över 5-8 mm rensas ut ner till 40 cm djup. Uppenbarligt farliga föremål såsom fimpar, glasskärvor, stenar och djurexkrement tas bort. Biologiskt material som på sikt förmultnar och förorenar sanden rensas också bort. Luftningen ner till 40 cm djup gör att fallskyddet förbättras.

MER
Rening av sandytor
Siktkurva stötdämpande sand
RÄTT SORTS SAND

Sand inte är inte bara sand!

Viktigt är att det är rätt sorts sand på lekytan. En sandlåda ämnad för lek och ”bak” ska innehålla en finkornigare sand, som har rätt lekegenskaper. Under lekutrustning eller gungor är det lagstadgat att ytan måste ha en dämpande effekt vid ett eventuellt fall. För att uppnå fullgott fallskydd bör sanden vara lite mer grovkorning, med jämnstora runda korn.

I och med att bristen på natursand blir alltmer utbredd, är det viktigt att veta vilken sand som ska finnas på lekplatsen. Vid leverans av ny sand, är det av största vikt att kontrollera att beställd kvalitet också är den som levereras.

Sandens kvalitet försämras också vid användning av fräs, negativt är inte bara att man finfördelar och sprider föroreningarna, utan även kornen klyvs och nollpartiklar bildas.

MER
Sandrening med Sandmaster

FÖRDELAR ATT LÅTA SANDMASTER RENA SANDEN

  • Återställande av fallskyddet
  • Miljövänlig rening utan kemiska tillsatser
  • Rensar effektiv och noggrant ut smuts och nedfall
  • Luftning påverkar de djupa sandlagrens bakteriella balans positivt
  • Vetenskapligt testad av TÜV
  • Mycket kostnadseffektivt alternativ till sandbyte
  • Renar och luftar ner till 40 cm djup.
GODKÄND LEVERANTÖR TILL ADDA
NYTT RAMAVTAL

GODKÄND LEVERANTÖR TILL ADDA

Från och med 1 nov. 2022 kan Sveriges Kommuner och Regioner som är kunder hos Adda fd. SKL Kommentus beställa sandrening. Detta görs via ramavtal för Park- och lekutrustning 2021.

PRODUKT

KOT-STOP – MEDEL FÖR ATT SKYDDA MOT DJUREXKREMENT

KOT-STOP verkar enligt den princip att hundar och katter inte går på toaletten där de äter. Medlet är helt ofarligt för människor, djur och växter.

 

MER
Kot-Stop Flasche

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION ELLER OFFERT

Du kan lätt komma i kontakt med oss genom att fylla i formuläret.
Vi kontaktar dig inom det snaraste.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner