Innovativt filtersystem

Konstgräs-
rengöring

Vi avlägsnar allt – Med vår Multicar och vårt filtersystem Waterbeast rengör vi konstgräs med vatten och gör därmed också något bra för naturen!

“Som en del i vårt miljötänk våtrengör Sandmaster våra konstgräsplaner. Dels för att begränsa utsläppet av mikroplaster i naturen, och dels för att riktigt skötsel av konstgräset förlänger hållbarheten.”
– Kommun i Skåne

FÖR MER INFORMATION

Hör av dig om du vill ha mer information om våtrengöring eller vårt filtersystem.!

Konstgräsrengöring av Sandmaster
VI RENGÖR FÖR MILJÖN

VÅTRENGÖRING AV KONSTGRÄS

Vid rengöringen tvättas konstgräset på djupet med en specialbyggd högtryckstvätt. Vattnet binder smuts och fina partiklar, och dessa avlägsnas från mattan genom uppsug av tvättvattnet i samma arbetsmoment. Tvättvattnet samlas därefter upp i en tank. Över tid slits konstgrässtråna och infillet och finfördelas. Beroende på vilket fyllnadsmaterial som används, så frigörs då små partiklar av skadliga ämnen som mikroplaster, tungmetaller eller PAH som kan vara direkt ohälsosamma vid inandning. För detta har Sandmaster utvecklat en lösning: våtrengöring och ett mobilt filtersystem. Denna tvätt kan utföras oavsett väder ner tilll +4°C, även vid nederbörd. En rengöringsmetod som passar ypperligt för även hallar och multiarenor.

SKADLIGA ÄMNEN I TVÄTTVATTNET

Mikroplastik wird durch die Kunstrasen-Vollwäsche herausgewaschen

MIKROPLASTER

Mikroplast är små olösliga partiklar av polymer (plast), som är mindre än 5 mm. Även gummigranulat för konstgräs ingår i denna kategori.

Schwermetalle werden durch die Kunstrasen-Vollwäsche herausgewaschen

TUNGMETALLER

De tungmetaller som hittas i konstgräs är framför allt zink, bly och krom. Dessa kan ha en skadliga effekter på människor och ekosystem.

PAKs werden durch die Kunstrasen-Vollwäsche herausgewaschen

PAH:er

PAH:er (polyaromatiska kolväten) kan vid spel frigöras från konstgräset, och andas in. Flera av dessa kolväten är ohälsosamma.

Bakterien werden durch die Kunstrasen-Vollwäsche herausgewaschen

BAKTERIER

Bakterier i form av hudavlagringar, fågelspillning, löv och saliv från spelarna (spott) finns på konstgräsplanen. Även denna biologiska smuts är en grogrund för bakterier och kan vara ohälsosam.

WATER BEAST

INNOVATIVT FILTERSYSTEM FÖR VATTEN

För att kunna rena smutsvattnet efter tvätt av konstgräset, har Sandmaster utvecklat ett speciellt filtersystem. Denna innovativa filterteknik tar bort nästan alla mikroplaster, metaller och PAH:er. Vattnet är efter filtereringen så rent att det kan släppas ut i dagvattenbrunnen.

vattenfiltersystem "Water Beast"
resultatet efter filtrering
multicar_wasserfiltersystem_02_bearb
multicar_wasserfiltersystem_water-beast_ergebnis

Före filtrering

Efter filtrering

previous arrow
next arrow

DE OLIKA STEGEN

Kunstrasen Vollwäsche

VÅTRENGÖRING KONSTGRÄS

Tvättvatten med avlägsnad smuts samt olika föroreningar

Kunstrasen-Vollwäsche – Sandmaster Water Beast

SANDMASTER WATER BEAST

Innovativ filterteknik för att rena tvättvattnet

Kunstrasen-Vollwäsche – Entsorgung Schmutzwasser

HANTERING AV TVÄTTVATTEN OCH AVFALLET

Det filtererade tvättvattnet kan utan problem släppas ut i dagvattenbrunnen

Kunstrasen-Vollwäsche – Finishing / Abziehen

FINISH/BORSTNING

Borstning som rätar upp stråna och fördelar granulatet i mattan

Nach der Kunstrasen-Vollwäsche, ein perfekter Kunstrasenplatz

EN PERFEKT KONSTGRÄSPLAN

Noggrann skötsel och regelbundet underhåll för bästa spelegenskaper

Konstgräsrengöring
RENGÖRING MED SANDMASTER

FOTBOLLSHALLAR

Denna rengöringsmetod är ypperlig att använda i hallar. Eftersom rengöringen görs med vatten så uteblir dammbildning som uppstår vid en torrengöring. Vattnet binder smuts och partiklar, däribland mikroplaster, och dessa avlägsnas med tvättvattnet som sugs upp i samma arbetsmoment. Hallen kan användas direkt efter rengöringen eftersom man inte behöver vänta på att det uppiskade dammet ska lägga sig och därmed sjunka ner i mattan igen.

VÅTRENGÖRING AV KONSTGRÄS FÖR EN HYGIENSK FOTBOLLSPLAN

FÖRDELAR MED RENGÖRING MED SANDMASTER

  • Rengöring som är skonsam för människor, miljön och konstgräset
  • Förlänger konstgräsets livslängden
  • Stråna rätas upp
  • Endast vatten, inga kemikalier
  • Vattnet binder damm, smuts och mikroplaster som avlägsnas
  • Reduktion av mikoplaster, PAH, tungmetaller, bakterier och små partiklar som når luften
  • Förbättring av planens spelegenskaper
  • Borttagning av ogräs, mossa och alger
  • Återställande av dränering
SAMARBETSPARTNER

SvFF:s ANLÄGGNINGSLAGET

Svenska Fotbollförbundet har samlat företag som är specialister på fotbollsanläggningar i Anläggningslaget. Det är företag som bygger, underhåller eller utvecklar sportfaciliteter, och Sandmaster är ett av dem. Vi är även med som partner i de utbildningar SvFF håller om konstgräs.

Samarbetspartner

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION ELLER OFFERT

Du kan lätt komma i kontakt med oss genom att fylla i formuläret.
Vi kontaktar dig inom det snaraste.