EFFEKTIV VÅTRENGÖRING

Konstgräs-
rengöring

Våtrengöring av konstgräs – Oavsett med eller utan infill.

MER

Ytor som kan renas

Exempel på konstgräs som Sandmaster kan rengöra.

Z

Fotbollsplan

Fotbollsplan
Z

Multisportarena

Multisportarena
Z

Fotbollshall

Fotbollshall
Konstgräsrengöring av Sandmaster
RAL-GZ 944/6 CERTIFIERAD

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV KONSTGRÄS

Konstgräs, inom- eller utomhus, påverkas ständigt av den omkringliggande miljön. Smuts, damm, pollen och löv lägger sig i mattan. Vid bristfällig skötsel av planen packas fyllnadsmaterialet och blir hårt och stumt.

Halkrisken ökar när dräneringen inte fungerar samt ogräs, alger och mossa börjar växa. Ytterligare en risk för spelarna är skräp och smuts såsom glasskärvor, tuggummi, snus, fimpar m.m.

Sedan 2016 är vi certifierade av RAL. RAL är den organisation i Tyskland som övervakar och certifierar företag som arbetar med skötsel av konstgräs. Av dem har vi tilldelats kvalitetsmärkningen RAL GZ 944/6.

FILTER FÖR TVÄTTVATTNET

RENSAR BORT 99,996 % MIKROPLASTER

Ett specialbyggt filtersystem för tvättvattnet reducerar mikroplaster, tungmetaller, PAHer och bakterier. Därefter kan vattnet släppas ut i avloppet. Resterna i filtret tas om hand och deponeras enligt rekommendation. Analyser visar att 99,966% av mikroplasterna avlägsnas vid filteringen. PAH-värdena sjunker drastiskt och kommer under gränsvärdena för yt- och dagvatten, och även innehållet av tungmetaller och bakterier sjunker radikalt.

Konstgräsrengöring
Konstgräsrengöring
RENGÖRING MED SANDMASTER

FOTBOLLSHALLAR

Denna rengöringsmetod är ypperlig att använda i hallar. Eftersom rengöringen görs med vatten så uteblir dammbildning som uppstår vid en torrengöring. Vattnet binder smuts och partiklar, däribland mikroplaster, och dessa avlägsnas med tvättvattnet som sugs upp i samma arbetsmoment. Hallen kan användas direkt efter rengöringen eftersom man inte behöver vänta på att det uppiskade dammet ska lägga sig och därmed sjunka ner i mattan igen.

Våtrengöring av konstgräs med Sandmaster

FÖRDELAR MED RENGÖRING MED SANDMASTER

  • Förlänger livslängden
  • Stråna rätas upp
  • Endast vatten, inga kemikalier
  • Vattnet binder damm, smuts och mikroplaster som avlägsnas
  • Reduktion av mikoplaster, PAH, tungmetaller och bakterier
  • Borttagning av ogräs, mossa och alger
  • Återställande av dränering
SAMARBETSPARTNER

SvFF:s ANLÄGGNINGSLAGET

Svenska Fotbollförbundet har samlat företag som är specialister på fotbollsanläggningar i Anläggningslaget. Det är företag som bygger, underhåller eller utvecklar sportfaciliteter, och Sandmaster är ett av dem. Vi är även med som partner i de utbildningar SvFF håller om konstgräs.

Samarbetspartner

KUNDERNAS ÅSIKTER

Vad våra kunder säger om oss:
Konstgräsrengöring Quotes

“Som en del i vårt miljötänk våtrengör Sandmaster våra konstgräsplaner. Dels för att begränsa utsläppet av mikroplaster i naturen, och dels för att riktigt skötsel av konstgräset förlänger hållbarheten.”

Kommun i Skåne

Konstgräsrengöring Quotes

“Vi anlitar Sandmaster vartannat år som ett viktigt komplement till den vanliga skötseln. En djuprengöring med vatten sliter mindre på våra planer och gör att de håller längre.“

Kommun i Västmanland

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION ELLER OFFERT

Du kan lätt komma i kontakt med oss genom att fylla i formuläret.
Vi kontaktar dig inom det snaraste.