Sandkvalitet

Rätt sorts sand

Runda jämnstora korn

Runda jämnstora korn med plats för mycket luft mellan kornen.

Kantiga olika stora sandkorn

Kantiga olika stora sandkorn som lätt packas och blir kompakt.

Siktkurva stötdämpande sand
BAKSAND OCH FALLSKYDDSSAND

Rätt sand för ytans funktion

Viktigt vid sandbyte är att köpa rätt sorts sand ämnad för just den lekytan. En yta under gungor eller lekställning måste dämpa vid fall och innehålla större korn som tillsammans med luft ger ett fallskydd. En sandlåda ämnad för lek och ”bak”, ska innehålla bakbar sand. Det vill säga mindre korn som håller ihop.

Lika viktigt som att beställa rätt sand, är att kontrollera att rätt sorts sanden verkligen levereras. Sandbristen kan göra att sand levereras innehållande en större andel nollpartiklar, sandkorn som inte har samma storlek, eller är ojämna i formen.

Begär siktkurva vid köp av sand!
Fördelningen av storleken av partiklar redovisas i en siktkurva. Vid för hög andel små partiklar, fungerar inte sanden som fullgott fallskydd. Små partiklar packar sig och ytan blir snabbt kompakt. Det samma gäller vid sandkorn som inte är runda, utan deras kantiga form gör att de likt ett pussel packas tätt ihop.

När behövs sanden bytas?
Sanden ska bytas när den innehåller för mycket noll- eller jordpartiklar. Dessa gör att den inte kan upprätthålla fallskyddet eller bakbara egenskap. Det gäller att rätt sorts sand ligger rätt typ av lekyta.

Bakbar sand

Bakbar sand är fint siktad natursand och har en hög finandel, som har egenskapen att de små sandpartiklarna håller ihop vatten, vilket gör den bakbar. Den bakbara sanden tvättas innan användning och har ofta en kornstorlek på 0-3 mm. Kornen är runda och jämnstora. Sanden lämpar sig bara till ytor där det inte finns lekutrustning som gungor och klätterställningar, här behövs fallskyddssand som garanterar rätt dämpning.

Fallskyddssand

EU sand, även kallad strid sand eller fallskyddssand, är tvättad fint siktad natursand och är ej bakbar. EU sandens kornstorlek är ofta 1-4 mm, och kornen är runda och jämnstora. Denna sand används på lekplatser för mjukare fall. Runt lekredskap med upp till 2 meters fallhöjd rekommenderas ett sanddjup på minst 30 cm, vid fallhöjd upp till 3 meter bör det finnas minst 40 cm med sand.

SKAPAR NOLLPARTIKLAR

JORDFRÄS FÖRSTÖR SANDKORNEN

Om man använder jordfräs för att luckra upp underlaget i tron om att förbättra fallskyddet så påskyndas istället nedbrytningsprocessen av organiskt material avsevärt. Jordfräsens knivar klyver dessutom sandkornen, så att andelen nollpartiklar ökar i sanden. Sanden blir snabbare kompakt och förlorar sin stötdämpande förmåga.

Sanden blir snabbt kompakt och den stora kostnaden för sandbyte kommer avsevärt tidigare. En jordfräs luckrar dessutom bara upp de översta centimeterna vilket inte ger tillräckligt fallskydd.

Vid nederbörd och sandens rörelse sipprar de små sandkornen (nollpartiklar) ner till den grövre orörda sanden som ligger under den frästa sanden. De fina sandpartiklarna bildar med tiden en sandskorpa, ofta hård som betong.

Jordfräs

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION ELLER OFFERT

Du kan lätt komma i kontakt med oss genom att fylla i formuläret.
Vi kontaktar dig inom det snaraste.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner