Sandkvalitet

Rätt sorts sand

Runda jämnstora korn

Runda jämnstora korn med plats för mycket luft mellan kornen.

Kantiga olika stora sandkorn

Kantiga olika stora sandkorn som lätt packas och blir kompakt.

Siktkurva stötdämpande sand
BAKSAND OCH FALLSKYDDSSAND

Rätt sand för ytans funktion

Viktigt vid sandbyte är att köpa rätt sorts sand ämnad för just den lekytan. En yta under gungor eller lekställning måste dämpa vid fall och innehålla större korn som tillsammans med luft ger ett fallskydd. En sandlåda ämnad för lek och ”bak”, ska innehålla bakbar sand. Det vill säga mindre korn som håller ihop.

Lika viktigt som att beställa rätt sand, är att kontrollera att rätt sorts sanden verkligen levereras. Sandbristen kan göra att sand levereras innehållande en större andel nollpartiklar, sandkorn som inte har samma storlek, eller är ojämna i formen.

Begär siktkurva vid köp av sand!
Fördelningen av storleken av partiklar redovisas i en siktkurva. Vid för hög andel små partiklar, fungerar inte sanden som fullgott fallskydd. Små partiklar packar sig och ytan blir snabbt kompakt. Det samma gäller vid sandkorn som inte är runda, utan deras kantiga form gör att de likt ett pussel packas tätt ihop.

När behövs sanden bytas?
Sanden ska bytas när den innehåller för mycket noll- eller jordpartiklar. Dessa gör att den inte kan upprätthålla fallskyddet eller bakbara egenskap. Det gäller att rätt sorts sand ligger rätt typ av lekyta.

SKAPAR NOLLPARTIKLAR

JORDFRÄS FÖRSÄMRAR KVALITETEN

Om man använder jordfräs för att luckra upp underlaget, så påskyndas nedbrytningsprocessen av organiskt material avsevärt. Jordfräsen finfördelar löv, ogräs,grenar etc. och förmultningen går snabbare. Även främmande föremål som t.ex. glasskärvor, stenar blir kvar i sanden och avlägsnas inte.

Jordfräsens knivar skadar dessutom sandkornen, på sikt ökar andelen nollpartiklar i sanden.

En jordfräs går inte djupare än 15–20 cm. Sanden blir snabbare kompakt och förlorar då sin stötdämpande förmåga efter kort tid, och ger inte tillräckligt fallskydd.

Vid nederbörd och sandens rörelse sipprar de minsta sandkornen (nollpartiklar) ner till den grövre orörda sanden som ligger under den frästa sanden. De fina sandpartiklarna bildar med tiden en sandskorpa, ofta hård som betong.

Jordfräs

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION ELLER OFFERT

Du kan lätt komma i kontakt med oss genom att fylla i formuläret.
Vi kontaktar dig inom det snaraste.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner