Stor skillnad i spridning av mikroplast från lekplatser och idrottsanläggningar

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL i samarbete med KTH och företaget Sandmaster undersökt spridningen av mikroplast från lekplatser, idrottsanläggningar och granulatfria konstgräsplaner. Studien visar att det är stor skillnad mellan hur mycket mikroplast olika ytor släpper ut och att underhållet är viktigt för att minska utsläppen.

Link: https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2021-09-20-stor-skillnad-i-spridning-av-mikroplast-fran-lekplatser-och-idrottsanlaggningar.html

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner